Aktualizacje KRS

Określone informacje dotyczące spółek, między innymi takie jak: adres siedziby, wysokość kapitału zakładowego albo organy uprawnione do reprezentacji podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane ujawnione w KRS są powszechnie dostępne, co pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ważne, aby w przypadku zmian uaktualniać informacje, aby odpowiadały one rzeczywistemu stanowi prawnemu i faktycznemu.

W związku z tym pomagamy przedsiębiorcom w aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym tradycyjnie oraz przez Internet.. Usługa ta polega na udzieleniu pomocy klientowi w procesie dokonywania zmian w spółce, w tym wykonania kompletnego zestawu wymaganych dokumentów.

Po dostarczeniu nam wymaganych informacji na temat spółki i uzgodnieniu szczegółów dokumentacji, wypełniamy formularze i sporządzamy odpowiednią dokumentację do właściwego sądu rejestrowego. Po dokonaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przesyłamy gotowe dokumenty do klienta kurierem lub e-mailem w postaci plików PDF.

Z NAMI AKTUALIZACJA DANYCH W KRS PRZEBIEGNIE SZYBKO, SPRAWNIE I BEZ PROBLEMÓW.

Zapraszamy do kontaktu.