Spółki osobowe a spółki kapitałowe

Ustawodawca w Kodeksie Spółek Handlowych ustanowił dwa rodzaje spółek handlowych, są nimi spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do tych pierwszych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną, natomiast spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Spółki osobowe a spółki kapitałowe różnią się między sobą przede wszystkim ze względu na podmiotowość prawną. Spółki z pierwszej grupy są tak zwanymi ułomnymi podmiotami prawnymi w związku z czym mogą we własnym imieniu nabywać prawa w tym również własność nieruchomości i prawa rzecz...
Więcej

Proces rejestracji spółki kapitałowej

Spółka kapitałowa stanowi formę prawną organizacji podmiotów gospodarczych, wykorzystywaną do prowadzenia dużych przedsiębiorstw oraz wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Spółka ta charakteryzuje się posiadaniem kapitału zakładowego, osobowością prawną, odrębnością zgromadzonego kapitału od prywatnego majątku wspólników, ponoszeniem przez spółkę pełnej odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania oraz wyłączeniem wspólników bądź akcjonariuszy z takiej odpowiedzialności. Proces rejestracji spółki kapitałowej opiera się przede wszystkim na uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego...
Więcej

Koszty założenia spółki w Polsce

Jakie są koszty założenia spółki w Polsce? Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ mogą się one różnić w zależności od metody jaką chcemy zarejestrować podmiot. Podmiot gospodarczy możemy zarejestrować na dwa sposoby lub kupić gotową spółkę. Jak wyglądają koszty założenia spółki w Polsce w przypadku każdej z metod? Najdroższą i jednocześnie najbardziej czasochłonną metodą jest tradycyjna rejestracja przedsiębiorstwa. Wiąże się to z wypełnianiem różnych formularzy, odwiedzeniem kilku urzędów i uiszczeniem dość wysokich opłat. Bardziej korzystnym rozwiązaniem jest...
Więcej