Jak zarejestrować spółkę z o.o

Każda spółka działająca na terenie spółki musi przejść proces rejestracji. W przypadku spółki cywilnej opiera się on na wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. Natomiast pozostałe spółki, czyli:

  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo – akcyjna,
  • spółka akcyjna,
  • spółka z o.o.
  • zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis w rejestr przedsiębiorców. Skupiając się na jednej przedstawię proces jak zarejestrować spółkę z o.o. Tak jak wyżej napisane pierwszym krokiem będzie wpis do KRS, to właśnie dzięki temu wpisowi spółka z o.o. otrzymuje osobowość prawną, co z pewnością jest główną zaletą tej formy. Drugim krokiem będzie złożenie wniosku o nadanie numeru REGON w Urzędzie Statystycznym. Trzecim – w sumie ostatnim będzie udanie się do Urzędu Skarbowego w celu ustalenia numeru za pomocą, którego przedsiębiorca będzie identyfikowany, czyli numer NIP.

    Skoro temat jak zarejestrować spółkę z o.o został zamknięty, teraz warto podjąć decyzję o ewentualnej pomocy firm zewnętrznych podczas rejestracji. W przypadku outsourcingu, firmy dążą do jak najszybszego wykonania zlecenia oraz maksymalnego zadowolenia.