Rejestracja spółki

Rejestrujemy spółki przez internet, co pozwala przeprowadzić całą procedurę szybko i taniej o prawie 400 zł. Zakładając spółkę w systemie s24:

na rozpatrzenie wniosku czeka się maksymalnie 24 godziny,
– nie płaci się taksy notarialnej, co pozwala zaoszczędzić ok. 200 złotych,
– wniosek w KRS opłaca się kwotą 350 zł a nie 600 zł, tak jak jest to w przypadku tradycyjnej rejestracji,
– zyskuje się możliwość aktualizowania danych w KRS przez internet.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złożona jest z kilku etapów. Na samym wstępie należy sporządzić umowę spółki oraz powołać jej zarząd, składający się z co najmniej jednej osoby (Prezesa Zarządu). Etap ten wymaga również ustalenia wysokości kapitału zakładowego.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i wystąpienie o nadanie wszystkich dokumentów rejestrowych (NIP, REGON, VAT i VAT-UE). Na końcu należy zapłacić podatek PCC w wysokości 0,5% od wysokości kapitału zakładowego. Dla przypomnienia, w spółkach z o.o. minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł.

Wszystkie wyżej wymienione czynności wykonują, w imieniu przyszłych przedsiębiorców, nasi pracownicy. Zarejestrowana spółka z o.o. może rozpocząć działalność gospodarczą w momencie zawarcia umowy.

PRZEWIDYWANY CZAS REJESTRACJI SPÓŁKI Z O.O.: 7 DNI ROBOCZYCH
KOSZT USŁUGI REJESTRACYJNEJ: 850 ZŁ

Skontaktuj się z nami.