Rejestracja spółki z o.o. przez ukraińca

Wiele osób zza naszej wschodniej granicy przez ciężką sytuację w kraju zmuszonych zostało do emigracji w celach zarobkowych. Ukraińcy bardzo często szczęścia szukają w naszym państwie, gdzie postanawiają założyć własną działalność. Spółka z o.o. to idealne rozwiązanie dla Ukraińców, ponieważ mogą je założyć na takich samych zasadach jak polscy obywatele mimo, iż nie są członkami Unii Europejskiej. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. niestety jest długa i skomplikowana. Wiąże się z koniecznością odwiedzenia szeregu instytucji i złożenia w nich niezbędnych wniosków i formularzy. Szczególn...
Więcej

Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który zatrudnia pracownika jest zgłoszenie ich do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dotyczy to wszystkich osób, które są zatrudnione na umowę o pracę. Jeżeli pracownik został zgłoszony do ubezpieczenia, to obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne od każdego wynagrodzenia, które należy się pracownikowi. Składki na ubezpieczenie społeczne ustala się od wysokości wynagrodzenia brutto, a na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się na podstawie wynagrodzenia brutto pomniejszonego o płacone przez pracowników składki na ubezpieczenie spo...
Więcej

Rejestracja spółek plusy i minusy

Rejestracja spółek sposobem elektronicznym stanowi obecnie bardzo popularną metodę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Do tej formy rejestracji przekonało się wiele osób, ponieważ jest ona znacznie szybsza i prosta. Tryb S24 umożliwia skorzystanie z gotowego wzorca formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a następnie przesłanie wniosku, który rozpatrzony zostanie w ciągu 24 godzin. W związku z tak dużą popularnością warto jest, aby przedsiębiorcy wiedzieli dlaczego akurat system S24 oraz jakie ma rejestracja spółek plusy i minusy. Do korzyści, jakie czerpią osoby decydując...
Więcej