Prowadzenie ewidencji księgowej

Każdy przedsiębiorca korzystający z uproszczonej wersji opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego, ma obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. Możliwe jest wspólne prowadzenie ewidencji księgowej przez dwie grupy osób: - podatnicy wykonujący działalność w formie spółki - współmałżonkowie posiadający wspólność majątkową Przedsiębiorca zobowiązany do rozliczania dochodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzi zazwyczaj uproszczona księgowość i ujmuje w niej jedynie przychody uzyskane z działalności gospodarczej, pomijając koszty. Sposoby na prowadzenie ewidencji...
Więcej

Likwidacja spółki VAT

Często podczas likwidacji spółki budzi się wątpliwość na temat zwrotu podatku VAT. Likwidacja spółki VAT obejmuje. Każda spółka cywilna i osobowa, jak również osoba fizyczna, która ma przedsiębiorstwo w likwidacji może ubiegać się o zwrot VAT. Wraz ze złożeniem wniosku VAT-Z, podczas likwidacji działalności, podatnik zostaje wykreślony z VAT. Ma on jednak prawo do zwrotu VAT: który istniał w dacie wykreślenia z rejestru-za ostatni okres rozliczeniowy, za każdy inny poprzedni okres rozliczeniowy. Nie ma przeszkód, aby spółki kapitałowe przed otwarciem lub w trakcie trwania likwi...
Więcej

Pomoc w likwidacji spółki formalności

Likwidacja spółki to podjęcie decyzji o całkowitym zaprzestaniu jej funkcjonowania. Wyrejestrowanie spółki z KRS wymaga przeprowadzenia tak zwanego “postępowania likwidacyjnego”. Pomoc w likwidacji spółki formalności związane z zamknięciem firmy to: - zakończenie bieżących interesów spółki - ściągnięcie wierzytelności - spłata wszystkich zobowiązań - upłynnienie majątku Przedstawiamy poniżej pomoc w likwidacji spółki formalności. Uchwała o rozwiązaniu spółki- od tego momentu spółka używa nazwy z dopiskiem “w likwidacji” Uchwała o powołaniu likwidatorów Sporządzenie bilansu...
Więcej