Księgowość małych firm

Każdy przedsiębiorca nawet ten, który prowadzi niedużą działalność, musi brać pod uwagę obowiązek prowadzenia księgowości firmy. Księgowość małych firm może być prowadzona w formie uproszczonej, którą zwie się potocznie małą księgowością. Na czym ona polega? W uproszczonej księgowości prowadzi się: księgi przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu wg skali podatkowej lub podatku liniowym), ewidencję przychodów (ryczałt od przychodów), które stanowią podstawę do rozliczeń dokonywanych z Urzędem Skarbowym. Jeżeli przedsiębiorca będzie czynnym podatnikiem VAT, wtedy mała księgowość ...
Więcej

Mała księgowość

Właściciele, którzy zajmują się prowadzeniem niewielkiej działalności (zatrudniają co najwyżej kilku pracowników), posiadają możliwość prowadzenia firmowej księgowości w uproszczonej formie, która powszechnie znana jest jako mała księgowość. Prowadzona jest ona w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów. Mała księgowość to opcja, z której mogą korzystać również podmioty prowadzące jednoosobową działalność (nie zatrudniają żadnego pracownika). W uproszczonej księgowości występuje prosta ewidencja pozwalająca na zapisywanie zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w firmie. Dla początkujących...
Więcej

Składki ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją publicznoprawną realizującą zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest jednostką sektora finansów publicznych. Składki ZUS są zmienne. Zależą one od przeciętnego wynagrodzenia. Składki ZUS są obowiązkowe, ponieważ stanowią one zabezpieczenia przed wszelkimi zagrożeniami. Podstawowymi składkami ubezpieczenia społecznego są: - składki na ubezpieczenia emerytalne, które wynoszą 19,52% podstawy wymiaru, - składki na ubezpieczenia rentowe, które wynoszą 8% podstawy wymiaru, - składki na ubezpieczenia chorobowe, które wynoszą 2,45...
Więcej