Zlikwidowanie spółki z o.o.

Podczas, gdy spółka zaczyna przynosić straty nasza działalność zaczyna być nieefektywna. W takiej sytuacji warto zdecydować się na zlikwidowanie spółki z o.o., ponieważ może nas to uchronić przed przykrymi dla nas konsekwencjami. Proces likwidacji rozpoczyna się uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Należy ustalić likwidatorów oraz sposób reprezentowania spółki podczas jej likwidacji. Od tego momentu do nazwy spółki dodaje się określenie “w likwidacji”. Likwidator spółki powinien ogłosić informację o jej likwidowaniu oraz wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności. Kolejno jego...
Więcej

Usługa dotycząca zakładania spółek z o.o.

Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tak popularnym rozwiązaniem wśród osób decydujących się na założenie przedsiębiorstwa? Atrakcyjność spółki wynika z faktu jej ograniczonej odpowiedzialności wspólników, którzy nie muszą obawiać się o własny majątek w przypadku problemów finansowych spółki. Wspólnicy spółki mają obowiązek wniesienia kapitału zakładowego w wysokości określonej przez Kodeks Spółek Handlowych. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli ud...
Więcej

Założenie spółki z oo obcokrajowiec

Coraz częściej zdarza się, że do Polski przybywają mieszkańcy innych krajów i wielu z nich myśli o założeniu działalności gospodarczej, jednak przy braku znajomości języka może to być duże wyzwanie. Zgodnie z obowiązującymi normami w Polsce cudzoziemcy mogą zarejestrować i prowadzić formę działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, muszą jednak najpierw spełnić konkretne wymagania. Założenie spółki z oo obcokrajowiec może również przeprowadzić za pośrednictwem systemu S24. Sposobem elektronicznym przedsiębiorca oszczędza czas i koszty. Zarówno obywatel polski, ...
Więcej