Zakładanie spółek jawnych

Spółka jawna to spółka prawa handlowego o charakterze osobowym. Oznacza to, że osobiste cechy wspólników odgrywają istotną rolę podczas funkcjonowania spółki na rynku. Skład wspólników w spółce jawnej co do zasady jest stały, jednak na drodze zmiany umowy może nastąpić jego zmiana. Wspólnicy w spółce jawnej za zobowiązania odpowiadają w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem. Podmiot ten nie posiada osobowości prawnej, jednak na mocy przyznanej mu przez sąd podmiotowości prawnej stał się podmiotem praw i obowiązków. Spółka jawna powstaje w momencie wpisania jej do Krajowego Rejes...
Więcej

Jak szybko założyć firmę?

Coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności na rynku. Wiele z nich pyta nas o to jak szybko założyć firmę i zminimalizować formalności. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kupując gotową spółkę poprowadzić pod nią działalność będziesz mógł już w zaledwie jedną dobę, a Twoje obowiązki ograniczą się do złożenia podpisu na umowie spółki w obecności notariusza. Gotowa spółka to podmiot gospodarczy, który przeszedł pełną rejestrację w związku z czym jest przygotowany by natychmiast poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą. Dysponuje zatem numerami NIP, KRS i REGON, kapitałem...
Więcej

Gotowe spółki 2019 Kraków

Gotowa spółka to w pełni przygotowany podmiot do prowadzenia działalności. Zakup tego rodzaju podmiotu pozwala w jeden dzień rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Na rynku istnieją spółki stażowe oraz „świeże”. Spółka z 2019 roku posiada staż, który często okazuje się być pomocny podczas starań o dofinansowanie z UE lub kredyt. Z dnia na dzień popularność gotowych spółek wzrasta. To rozwiązanie pozwala ograniczyć formalności do minimum. Właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów, którzy pomogą również po zakupie zaktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niewłaściwe ...
Więcej