Rozliczanie okresowych spisów z natury

Każde przedsiębiorstwo działające na podstawie ustawy o rachunkowości zobligowane jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i bezbłędny. Księgowy sprawujący kontrolę nad zapisem treści dokumentów zapewni rzetelność, wiarygodność oraz bezpieczeństwo. W każdej firmie kompetentna osoba zajmuje się także inwentaryzacją za pomocą spisu z natury, otrzymania od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego jednostki stanu tych aktywów oraz porównywania ksiąg rachunkowych z innymi aktami i dokumentami. Rozliczanie okresowych spisów z natury stanowi jedną z form kontroli wewnętrznej ...
Więcej

Przechowywanie dokumentacji płacowej

Prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej dotyczącej obecnych, jak i już nie pracujących pracowników firmy, może mieć duży wpływ na jej funkcjonowanie nawet po wielu latach. Obowiązek ten regulowany był już różnymi ustawami oraz aktami wykonawczymi. W niedługim czasie przechowywanie dokumentacji płacowej będzie obowiązkowe przez okres 10 lat. Stanie się tak w związku z ustawą, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Wprowadzona wtedy zmiana skróci wymagany czas przechowywania dokumentów, aż o 40 lat. Nowelizacja wprowadzi również udogodnienie, pracodawca będzie mógł ...
Więcej

Faktura za usługi księgowe

Faktura za usługi księgowe może być różna w zależności od pobieranych usług. Rozróżnia się fakturę za usługi cykliczne i jednorazowe lub kilkurazowe. Należy pamiętać, że w ustawie nie ma określonego momentu, w którym usługę można uznać za wykonaną, zależy to bowiem głównie od jej charakteru. Za świadczone usługi biuro księgowe ma obowiązek wystawienia faktury. Jest to między innymi księgowanie dokumentów, czy sporządzanie deklaracji VAT. Momentu wykonania czynności przez biuro nie można jednak utożsamiać z okresem, którego dotyczą księgowane dokumenty. Wskazać trzeba, że faktura za...
Więcej