Ceny usług księgowych

Prowadząc własne przedsiębiorstwo, wielu przedsiębiorców zastanawia się nad korzyściami ze współpracy z profesjonalnym biurem księgowym, aczkolwiek w praktyce często czynnikiem decydującym są ceny usług księgowych. Otóż jak się okazuje ceny te są w głównej mierze uwarunkowane wieloma czynnikami jak np. pakiet usług, na które zdecyduje się przedsiębiorca. Dodatkowym czynnikiem, który jest istotny w kwestii ustalania ceny za usługę prowadzenia księgowości jest lokalizacja, ponieważ jak nie trudno się domyślić – ceny prowadzenia księgowości w dużych miastach, będą nieco wyższe niż w przypadku ...
Więcej

Cena usług księgowych

Obowiązki księgowe, którym podlega przedsiębiorca, zależą przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania. Właściciel firmy powinien zapoznać się z Księgą Przychodów i Rozchodów, ponieważ jest to najczęściej wykorzystywany dokument przy prowadzeniu księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej. To właśnie na podstawie tego dokumentu wyliczane są między innymi zaliczki na podatek dochodowy. Księga przychodów i rozchodów powinna zawierać wiele informacji m.in. o: - przychodach uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług, jak również te przychody, które nie są bezpośrednio powiązane z r...
Więcej

Likwidacja spółki VAT

Często podczas likwidacji spółki budzi się wątpliwość na temat zwrotu podatku VAT. Likwidacja spółki VAT obejmuje. Każda spółka cywilna i osobowa, jak również osoba fizyczna, która ma przedsiębiorstwo w likwidacji może ubiegać się o zwrot VAT. Wraz ze złożeniem wniosku VAT-Z, podczas likwidacji działalności, podatnik zostaje wykreślony z VAT. Ma on jednak prawo do zwrotu VAT: który istniał w dacie wykreślenia z rejestru-za ostatni okres rozliczeniowy, za każdy inny poprzedni okres rozliczeniowy. Nie ma przeszkód, aby spółki kapitałowe przed otwarciem lub w trakcie trwania likwi...
Więcej