JPK_VDEK pomoc

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych zawierających informacje dotyczące ksiąg podatkowych, magazynu, faktur, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji przychodów. Od 1 października 2020 roku podatnicy mogą wysyłać nowe pliki JPK. Nowa struktura pliku JPK_VDEK stanowi połączenie wcześniej obowiązujących JPK_VAT oraz VAT-7. Ministerstwo Finansów w tym roku zamierza wprowadzić rozwiązania usprawniające obowiązujący w Polsce system podatkowym. Efektem wprowadzanych działań ma być uszczelnienie luki podatkowej oraz zmniejszenie wciąż pojawiających się oszustw podatkowych. ...
Więcej

JPK V7 od kiedy

JPK V7 od kiedy czynni podatnicy muszą wprowadzić w firmie nowe rozwiązania podatkowe? Jakie przewiduje się kary za niedopełnienie obowiązku przygotowania oraz złożenia nowej struktury pliku JPK? Od października 2020 roku zacznie obowiązywać nowa forma pliku JPK. Obecnie przygotowywana deklaracja VAT oraz plik JPK_VAT zostaną zastąpione jednym plikiem JPK_V7. Warto podkreślić, że wprowadzane zmiany przez Ministerstwo Finansów mają uszczelnić oraz usprawnić obecny system podatkowy oraz umożliwić sprawniejszą oraz skuteczniejszą weryfikację nieprawidłowości w przesyłanych plikach JPK. Isto...
Więcej

Przygotowanie deklaracji JPK_VDEK

Jedną z istotnych zmian dla podatników, która zostanie wprowadzona w 2020 roku jest zmiana struktury pliku JPK. Od października nowym plikiem JPK_VDEK zostaną zastąpione deklaracja VAT oraz JPK_VAT. Informacje obecnie przedstawiane przez czynnych podatników VAT w dwóch plikach zostaną połączone w jeden plik JPK_VDEK, co znacznie uprości procedurę rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Od października przedsiębiorcy zobowiązani będą do wysyłania do US jednego pliku, który będzie zawierał część ewidencyjną oraz część deklaracyjną. Warto zaznaczyć, że nadal podatnicy będą mogli pobrać Urzędowe P...
Więcej