Rozliczanie okresowych spisów z natury

Każde przedsiębiorstwo działające na podstawie ustawy o rachunkowości zobligowane jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i bezbłędny. Księgowy sprawujący kontrolę nad zapisem treści dokumentów zapewni rzetelność, wiarygodność oraz bezpieczeństwo. W każdej firmie kompetentna osoba zajmuje się także inwentaryzacją za pomocą spisu z natury, otrzymania od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego jednostki stanu tych aktywów oraz porównywania ksiąg rachunkowych z innymi aktami i dokumentami. Rozliczanie okresowych spisów z natury stanowi jedną z form kontroli wewnętrznej ...
Więcej

Złożenie sprawozdania finansowego do krs 2021

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS 2021 roku jest obowiązkiem każdej osoby, która prowadzi własną firmę. Od 2018 roku należy składać sprawozdania w formie elektronicznej, co ma ułatwić pracę wielu urzędów, ale nie tylko. E-sprawozdania mają na celu także zapewnienie wygody przedsiębiorcom. W skład sprawozdania nie wchodzą wyłącznie podstawowe informacje o firmie, ale także całoroczny obraz sytuacji finansowej. Powinny się w nim znaleźć nie tylko dane dotyczące rachunku zysku i strat czy bilansu, ale także zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów czy informacje dotyczące pr...
Więcej

Sprawozdanie finansowe w 2021

Sprawozdanie finansowe sporządza się z końcem każdego roku. Jest to raport jednostki gospodarczej, mający na celu służyć przedstawieniu sytuacji finansowej działalności. Sporządzenie takiego sprawozdania musi być wykonane bardzo rzetelnie i zrozumiale, gdyż stanowi ono najważniejszy dokument z funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawozdanie jest tworzone w formie elektronicznej i musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Aby sprawozdanie finansowe w 2021 roku było dobrze wykonane, powinno zawierać takie informacje jak: - rachunek zysków i str...
Więcej