Składki ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją publicznoprawną realizującą zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest jednostką sektora finansów publicznych. Składki ZUS są zmienne. Zależą one od przeciętnego wynagrodzenia. Składki ZUS są obowiązkowe, ponieważ stanowią one zabezpieczenia przed wszelkimi zagrożeniami. Podstawowymi składkami ubezpieczenia społecznego są: - składki na ubezpieczenia emerytalne, które wynoszą 19,52% podstawy wymiaru, - składki na ubezpieczenia rentowe, które wynoszą 8% podstawy wymiaru, - składki na ubezpieczenia chorobowe, które wynoszą 2,45...
Więcej

Sprawozdanie finansowe w spółce

Przygotowanie sprawozdania finansowego to konieczna kwestia dla każdej firmy. Złożyć go należy do 3 miesięcy od dnia bilansowego. Ważne jest, by pamiętać o podpisaniu go przez członków zarządu i zamieścić datę utworzenia. Sprawozdanie finansowe w spółce powinno składać się z trzech podstawowych elementów, czyli: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - informacji dodatkowej. Czym w ogóle jest bilans? Bilans to po prostu wykazanie aktywów i pasywów na czas zamknięcia ksiąg rachunkowych za obecny rok obrotowy i rok poprzedni. Drugi punkt, czyli rachunek zysków i strat mówi o danych z roku o...
Więcej

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże z sobą wiele obowiązków. Mogą one dotyczyć bezpośrednio podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub prowadzenia jej spraw administracyjnych, na przykład księgowości. W tym artykule chcemy przybliżyć początkującym przedsiębiorcom, informacje o jednym z najważniejszych obowiązków księgowych w spółce z o.o. Jak wiadomo w tej formie prawnej przedsiębiorstwa należy bezwzględnie prowadzić księgowość w formie księgi rachunkowej. Ten system rachunkowości jest bardzo rozbudowany, a poprzez to przedsiębiorstwo ma wiele zdań do spełnienia. Najważni...
Więcej