Zdalna obsługa księgowa

Wypełnianie obowiązków księgowych i podatkowych często nie jest mocną stroną właścicieli firm. Zdarza się, że decydują się oni na samodzielne prowadzenie księgowości w celu optymalizacji kosztów podmiotu. Skutkiem tego działania najczęściej są zaległości księgowe, które zagrażają bezpieczeństwu firmy. Właściciele firm nie chcą nawiązywać współpracy z biurem rachunkowym, by nie dodawać sobie nowych obowiązków związanych z dostarczaniem dokumentów czy spotkaniami w siedzibie biura. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że zdalna obsługa księgowa pozwala dopełnić wszystkie formalności przez Intern...
Więcej

Składanie SF 2020

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego należy go zatwierdzić. To, kto zatwierdza sprawozdanie finansowe, musi być wskazane w statucie organizacji - może to być np. rada fundatorów, komisja rewizyjna, czyli organ nadzoru lub walne zebranie. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego może się odbyć poprzez głosowanie i podjęcie uchwały. W przypadku, gdy organizacja ma dodatni wynik finansowy za dany rok organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu tego wyniku np. na cele statutowe. Ujemny wynik finansowy nie wymaga podejmowania uchwał na etapie zatwierdzenia sprawozdania....
Więcej

Zamykanie spółki

Zamykanie spółki to sprawa wymagająca dopełnienia wielu formalności, złożenia wielu wniosków i wizyt w urzędach. Likwidacja spółki, w odróżnienia od jej zawieszenia, nie daje możliwości wznowienia działalności spółki. Podstawowym wymogiem otwarcia likwidacji spółki jest brak jakichkolwiek umów z: - pracownikami - kontrahentami - dostawcami Wynika z tego, że wypowiedzenia trzeba złożyć na tyle wcześnie, aby w dniu otwarcia likwidacji już nie obowiązywały. Zamykanie spółki wymaga wyrejestrowania z ZUS wszystkich ubezpieczonych związanych ze spółką. Konieczne przy likwidacji spó...
Więcej