Składanie SF 2020

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego należy go zatwierdzić. To, kto zatwierdza sprawozdanie finansowe, musi być wskazane w statucie organizacji - może to być np. rada fundatorów, komisja rewizyjna, czyli organ nadzoru lub walne zebranie. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego może się odbyć poprzez głosowanie i podjęcie uchwały. W przypadku, gdy organizacja ma dodatni wynik finansowy za dany rok organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu tego wyniku np. na cele statutowe. Ujemny wynik finansowy nie wymaga podejmowania uchwał na etapie zatwierdzenia sprawozdania....
Więcej

Zamykanie spółki

Zamykanie spółki to sprawa wymagająca dopełnienia wielu formalności, złożenia wielu wniosków i wizyt w urzędach. Likwidacja spółki, w odróżnienia od jej zawieszenia, nie daje możliwości wznowienia działalności spółki. Podstawowym wymogiem otwarcia likwidacji spółki jest brak jakichkolwiek umów z: - pracownikami - kontrahentami - dostawcami Wynika z tego, że wypowiedzenia trzeba złożyć na tyle wcześnie, aby w dniu otwarcia likwidacji już nie obowiązywały. Zamykanie spółki wymaga wyrejestrowania z ZUS wszystkich ubezpieczonych związanych ze spółką. Konieczne przy likwidacji spó...
Więcej

Zmiana biura rachunkowego na inne

Biuro rachunkowe świadczy usługi związane z księgowością i rachunkowością pośród różnorodnych firm. Zmiana biura rachunkowego na inne, powinna odbyć się na końcu okresu rozliczeniowego. W tym czasie Klient ma możliwość zastanowienia się, nad tym, czy biuro prowadzące księgowość jego firmy, spełnia jego wymogi i czy chce związać z nim dalszą współpracę. Odpowiedź jest prosta, ponieważ albo TAK, albo NIE. Sprawa jaką jest zmiana biura rachunkowego na inne komplikuje się niestety, gdy z powodów wynikłych błędów, problemów lub niezadowolenia przedsiębiorcy z biura, chce on niezwłocznie go...
Więcej