Dekretacja dowodu księgowego

Dekretacja dowodu księgowego polega na sprawdzeniu i zakwalifikowaniu dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych. Dekretację dokonuje się przez wskazanie miesiąca i sposobu ujmowania dowodu w księgach rachunkowych oraz złożenie podpisu przez osobę odpowiedzialną za dany odpis. Aby dokument mógł zostać uznany za dowód księgowy musi zawierać następujące informacje: - rodzaj dowodu i numer identyfikacyjny, - dane dotyczące stron umowy (ich imiona, nazwiska, adresy), - opis operacji gospodarczej wraz z jej wartością, - datę dokonania operacji, - podpis wystawcy danego dokumentu, - stwie...
Więcej

Rejestracja spółki z oo s24

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest długa i skomplikowana. Niedogodności te można jednak w znacznym stopniu zniwelować decydując się na zarejestrowanie spółki przez Internet. Możliwość taka została wprowadzona kilka lat temu kiedy to na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się platforma rejestracyjna. Od tego czasu potencjalny przedsiębiorca może zarejestrować swoją firmę bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy, że uzupełni formularz rejestracyjny wymaganymi danymi. Program, kolejno samodzielnie generuje wymagane wnioski i kieruje je do należy...
Więcej

Założenie spółki z oo obcokrajowiec

Coraz częściej zdarza się, że do Polski przybywają mieszkańcy innych krajów i wielu z nich myśli o założeniu działalności gospodarczej, jednak przy braku znajomości języka może to być duże wyzwanie. Zgodnie z obowiązującymi normami w Polsce cudzoziemcy mogą zarejestrować i prowadzić formę działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, muszą jednak najpierw spełnić konkretne wymagania. Założenie spółki z oo obcokrajowiec może również przeprowadzić za pośrednictwem systemu S24. Sposobem elektronicznym przedsiębiorca oszczędza czas i koszty. Zarówno obywatel polski, ...
Więcej