Przechowywanie dokumentacji płacowej

Prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej dotyczącej obecnych, jak i już nie pracujących pracowników firmy, może mieć duży wpływ na jej funkcjonowanie nawet po wielu latach. Obowiązek ten regulowany był już różnymi ustawami oraz aktami wykonawczymi. W niedługim czasie przechowywanie dokumentacji płacowej będzie obowiązkowe przez okres 10 lat. Stanie się tak w związku z ustawą, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Wprowadzona wtedy zmiana skróci wymagany czas przechowywania dokumentów, aż o 40 lat. Nowelizacja wprowadzi również udogodnienie, pracodawca będzie mógł ...
Więcej

E biuro rachunkowe

Coraz częściej właściciele przedsiębiorstw decydują się na outsourcing usług księgowych zamiast zatrudnić stacjonarnego księgowego. Wpływać może na to rozwiązanie fakt, że przekazując funkcje księgowe w ręce profesjonalistów pracujących zdalnie, Klienci mogą skupić się na głównych celach i zadaniach firmy. Przedsiębiorcy, którzy współpracują z ekspertami, mogą skorzystać nie tylko z aktualnej wiedzy oraz doświadczenia, ale również z nowoczesnej technologii, która umożliwia stały wgląd w dane księgowe i sprawozdania. Zakres usług, jakie oferuje nasze e biuro rachunkowe obejmuje prowadzenie k...
Więcej

Złożenie sprawozdania finansowego do krs 2021

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS 2021 roku jest obowiązkiem każdej osoby, która prowadzi własną firmę. Od 2018 roku należy składać sprawozdania w formie elektronicznej, co ma ułatwić pracę wielu urzędów, ale nie tylko. E-sprawozdania mają na celu także zapewnienie wygody przedsiębiorcom. W skład sprawozdania nie wchodzą wyłącznie podstawowe informacje o firmie, ale także całoroczny obraz sytuacji finansowej. Powinny się w nim znaleźć nie tylko dane dotyczące rachunku zysku i strat czy bilansu, ale także zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów czy informacje dotyczące pr...
Więcej