Rejestrację spółki z oo w krs 2018

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczna jest jej rejestracja w Krajowym rejestrze Sądowym. Wiąże się to jednak z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Obowiązki te bardzo często zniechęcają potencjalnych przedsiębiorców do poprowadzenia działalności w formie spółki z oo. Tymczasem jest to bardzo korzystna forma prowadzenia firmy. Przede wszystkim jej wspólnicy nie muszą obawiać się o prywatny majątek w przypadku zadłużenia firmy, gdyż spółka za własne zobowiązania odpowiada tylko i wyłącznie własnym mieniem. Do założenia spółki z oo wystarczą też niewielkie wkła...
Więcej

Rejestracja spółek z o.o. w VAT 2018

Rejestracja spółek z o.o. w VAT 2018 niestety pozostawia wiele do życzenia. Proces ten jest problematyczny, stąd też wielu przedsiębiorców może mieć problem z jego przeprowadzeniem. Co więcej, przepisy uszczelniające prawo podatkowe wprowadzone w roku ubiegłym znacząco utrudniły pozyskanie tytułu czynnego podatnika VAT. Wniosek rejestracyjny może zostać odrzucony. Możliwe jest również nałożenie na przedsiębiorców kaucji rejestracyjnej w wysokości do 20 tysięcy złotych do nawet 200 tysięcy złotych. Aby uniknąć tych niedogodności warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z o.o., która d...
Więcej

Sporządzanie umowy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną przez potencjalnych przedsiębiorców. Proces rejestracji tej formy spółki często kojarzony jest ze skomplikowaną procedurą. Ważne jest, aby pamiętać o wszystkich szczegółach bez których spółka nie będzie mogła powstać. Istotnym elementem jest sporządzanie umowy spółki z o.o.. To od niej zależy funkcjonowanie spółki, czyli to czy spółka osiągnie sukces czy poniesie porażkę. Warto pamiętać o tym, że umowa musi zostać sporządzona w postaci aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Z chwilą zawarcia umowy spółki pow...
Więcej