Struktura spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot gospodarczy, który posiada własną osobowość prawną. Ze względu na uprawnienia wspólników oraz niski kapitał zakładowy stanowi ona bardzo korzystną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka z o.o. jako podmiot kapitałowy jest bytem odrębnym od jej wspólników. Posiada zdolność prawną oraz zdolność sądową, a więc może we własnym imieniu nabywać prawa, własność, nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe. Wewnętrzna struktura spółki z o.o. składa się z zarządu, zgromadzenia wspólników, a w niektórych przypadkach także z rady nadzorczej lu...
Więcej

Rejestracja spółek z o.o. w VAT 2018

Rejestracja spółek z o.o. w VAT 2018 niestety pozostawia wiele do życzenia. Proces ten jest problematyczny, stąd też wielu przedsiębiorców może mieć problem z jego przeprowadzeniem. Co więcej, przepisy uszczelniające prawo podatkowe wprowadzone w roku ubiegłym znacząco utrudniły pozyskanie tytułu czynnego podatnika VAT. Wniosek rejestracyjny może zostać odrzucony. Możliwe jest również nałożenie na przedsiębiorców kaucji rejestracyjnej w wysokości do 20 tysięcy złotych do nawet 200 tysięcy złotych. Aby uniknąć tych niedogodności warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z o.o., która d...
Więcej

Spółka z o.o. dla obcokrajowca

Spółka z o.o. dla obcokrajowca stanowi dla niego idealne narzędzie do prowadzenia pod nim firmy. Do jej założenia uprawnieni są wszyscy bez względu na kraj swojego pochodzenia. Jest to niezmiernie istotne, gdyż w niektórych podmiotach istnieją co do tego ograniczenia. Spółka z o.o. wiąże się jednak z wieloma innymi pozytywnymi aspektami. Między innymi ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, że w przypadku zadłużenia należności będą regulowane będą z majątku spółki, a nie prywatnego mienia wspólników. Jako iż tradycyjna rejestracja spó...
Więcej