Przeprowadzenie rejestracji spółki z oo Warszawa

Założenie firmy często kojarzy się z ogromem formalności, które muszą zostać wypełnione w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zdarza się, że przedsiębiorcy podejmują się samodzielnej rejestracji mimo tego, że ich wiedza na temat aktualnego prawa jest znikoma. Chcą oni oszczędzić na rejestracji, aby później móc więcej zainwestować w firmę. Często jednak w praktyce po rozpoczęciu procesu rejestracyjnego decydują się na współpracę ze specjalistami. Obecnie koszt za usługę „przeprowadzenie rejestracji spółki z oo Warszawa” nie jest zbyt wielki a bezpieczeństwo ogromne. Pierwsze kro...
Więcej

Jak działa spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zastanawiasz się jak działa spółka z o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową działającą w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych. Wkłady pokrywające kapitał zakładowy mogą być wniesione w formie aportu lub w formie pieniężnej. Wspólnicy sp...
Więcej

Sp z o.o. z 2018 roku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Wielu przedsiębiorców decyduje się na nią głównie ze względu na niewielki kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki. Podmiot ten charakteryzuje się jednak szeregiem innych pozytywnych cech. Między innymi tym, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Spółka z o.o. posiada również osobowość prawną, a więc może sama prowadzić swoje sprawy, a także pozywać i być pozywaną. Spółka z o.o. niestety wiąże się z długą i problematyczn...
Więcej