Pomoc w wyborze numerów PKD dla spółki

Jedną z podstawowych decyzji jakie należy podjąć w czasie przygotowywania się do założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wybór zakresu jej działalności. Zanim w przedsiębiorcy zrodzi się pomysł, że zarejestruje on nowy podmiot gospodarczy zazwyczaj ma już pomysł czym mógłby się zajmować. Najważniejszą kwestią związaną z prowadzeniem firmy jest to, jaką działalność będzie prowadzić, czy za jej pośrednictwem będą sprzedawane jakieś produkty, czy może będą one produkowane czy też w jej ramach będą świadczone jakieś usługi. Konkretne informacje na temat zakresu działalności należ...
Więcej

Składanie oświadczenia do CRBR

Dnia 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które tworzą Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr ten ma gromadzić i przetwarzać dane o beneficjentach rzeczywistych. Beneficjent rzeczywisty, to najogólniej mówiąc, osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką, wywierając decydujący wpływ na jej działanie i nawiązywane przez nią regulacje handlowe, członków zarządu, udziałowców lub akcjonariuszy posiadających w spółce więcej niż 25% udziałów. Kto jest objęty nowym obowiązkiem? - spółki jawne, - ...
Więcej

Wniosek o beneficjentach rzeczywistych

13 października 2019 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzono nowe obowiązki dla spółek, związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązki są istotne, a kary za ich nieprzestrzeganie ogromne. Zmiany dotyczą spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, wszystkich spółek z o.o. oraz niepublicznych spółek akcyjnych. Z chwilą wejścia w życie zmian KRS wprowadzających prostą spółkę akcyjną, oczywiście również PSA będzie objęta tymi obowiązkami. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, zob...
Więcej