Spółki osobowe a spółki kapitałowe

Ustawodawca w Kodeksie Spółek Handlowych ustanowił dwa rodzaje spółek handlowych, są nimi spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do tych pierwszych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną, natomiast spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Spółki osobowe a spółki kapitałowe różnią się między sobą przede wszystkim ze względu na podmiotowość prawną. Spółki z pierwszej grupy są tak zwanymi ułomnymi podmiotami prawnymi w związku z czym mogą we własnym imieniu nabywać prawa w tym również własność nieruchomości i prawa rzecz...
Więcej

Proces rejestracji spółki kapitałowej

Spółka kapitałowa stanowi formę prawną organizacji podmiotów gospodarczych, wykorzystywaną do prowadzenia dużych przedsiębiorstw oraz wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Spółka ta charakteryzuje się posiadaniem kapitału zakładowego, osobowością prawną, odrębnością zgromadzonego kapitału od prywatnego majątku wspólników, ponoszeniem przez spółkę pełnej odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania oraz wyłączeniem wspólników bądź akcjonariuszy z takiej odpowiedzialności. Proces rejestracji spółki kapitałowej opiera się przede wszystkim na uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego...
Więcej

Jak założyć spółkę krok po kroku?

Jak założyć spółkę krok po kroku? Kiedy podjęliśmy już decyzję dotyczącą formy, w jakiej chcemy prowadzić swój podmiot gospodarczy, musimy jeszcze dopełnić odpowiednie formalności. Możemy to zrobić na dwa sposoby, tradycyjne oraz online. Decydując się na metodę tradycyjną, musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ trwa on zwykle około tygodnia. Najpierw trzeba się udać do odpowiedniego urzędu i wypełnić wnioski, następnie należy uiścić odpowiednie opłaty. Jeśli jednak decydujemy się na zakładanie firmy przez Internet - cały proces zamkniemy raczej w ciągu jednej doby. Wniosek on-line mo...
Więcej