Sprzedaż gotowych spółek dla obcokrajowców

Z każdym rokiem coraz więcej osób z zagranicy decyduje się swoją firmę prowadzić na terytorium Polski. Niestety nie każdy rodzaj działalności mogą założyć na takich samych zasadach, jak polscy obywatele. W przypadku niektórych z nich istnieją bowiem spore ograniczenia w tym zakresie. Aby pominąć wszelkie niedogodności rejestracyjne zachęcamy do zakupu gotowej spółki. Dzięki temu obcokrajowiec będzie mógł rozpocząć swoją działalność już w przeciągu jednej doby. To nawet kilkanaście razy krócej niż podczas tradycyjnej rejestracji. Ponadto jego obowiązki rejestracyjne ograniczą się do jednego ...
Więcej

Zakładanie spółek jawnych

Spółka jawna to spółka prawa handlowego o charakterze osobowym. Oznacza to, że osobiste cechy wspólników odgrywają istotną rolę podczas funkcjonowania spółki na rynku. Skład wspólników w spółce jawnej co do zasady jest stały, jednak na drodze zmiany umowy może nastąpić jego zmiana. Wspólnicy w spółce jawnej za zobowiązania odpowiadają w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem. Podmiot ten nie posiada osobowości prawnej, jednak na mocy przyznanej mu przez sąd podmiotowości prawnej stał się podmiotem praw i obowiązków. Spółka jawna powstaje w momencie wpisania jej do Krajowego Rejes...
Więcej

Sp z o.o. z 2019

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy kto chce założyć własny biznes myśli o ograniczeniu formalności do minimum. Z tego powodu przygotowaliśmy ofertę, która pozwoli w krótkim czasie rozpocząć prowadzenie własnej spółki pomijając proces rejestracji. Rozwiązaniem są sp z o.o. z 2019. O czym mowa? Sp z o.o. z 2019 to gotowe podmioty, które zostały zgodnie z obowiązującym prawem zarejestrowane przez doświadczone grono specjalistów. Spółki dostępne w sprzedaży charakteryzują się czystą historią, co jest bardzo ważne podczas nabywania gotowej spółki. Na życzenie Klienta poświadczamy no...
Więcej