Pomoc w złożeniu wniosku do US

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność, zdaje sobie sprawę z tego, że jest pod ciągłą kontrolą sprawowaną przez Urząd Skarbowy. Jak się okazuje, jest to instytucja, która w każdej chwili może wystosować pismo z nakazem dostarczenia niezbędnych dokumentów, bądź uzupełnienia danych odnośnie prowadzonej działalności. W tym celu często trzeba zmierzyć się z różnorodnymi wnioskami lub formularzami, których zawartość często ulega zmianom. Prócz tego nie można zapominać o tym, iż każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego składania odpowiednich deklaracji w Urzędzie Skarbo...
Więcej

Biura podatkowe

Prowadzenie księgowości związane jest z konieczną znajomością prawa. Nie można zajmować się księgowością nie mając zielonego pojęcia o tym, jakie przepisy obowiązują oraz jak można je zastosować w praktyce. Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami. Ich niedopełnienie w odpowiednim czasie skutkować może popadnięciem firmy w kłopoty. Nie lepiej zdecydować się na powierzenie księgowości w ręce ekspertów i jednocześnie podnieść prestiż firmy? Biura podatkowe świadczą usługi zarówno z zakresu podatków, jak i prowadzenia księgowości. Nawiązanie z nimi współpracy pozwala na prowadzenie fi...
Więcej

Księgi podatkowe

Ordynacja Podatkowa mówi, że do ksiąg podatkowych zaliczyć możemy księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia dla celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci. Są one jednym z podstawowych dowodów w przeprowadzanym postępowaniu podatkowym. Księgi muszą być prowadzone rzetelnie oraz solidnie, ponieważ są dowodem. Prowadzenie ksiąg podatkowych jest niezwykle istotne przy określaniu podstawy opodatkowania. Wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielną księgowość, aby zmniejszyć ...
Więcej