Zmiana danych w spółce w S24

Aktualizowanie danych w spółce stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy, który dokona zmian w umowie prowadzonego przez siebie podmiotu gospodarczego. Jest to obowiązek, który gwarantuje, że w Krajowym Rejestrze Sądowym zawsze będą aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, dane o polskich firmach. Niestety procedura ta wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu na znalezienie odpowiednich formiarzy lub zabranie ich z sądu. Następnie konieczne jest ich wypełnienie i złożenie w biurze podawczym sądu rejonowego w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwa jest także zmiana danych w...
Więcej

Aktualizacja danych spółki w KRS przez Internet

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zobligowany jest do tego, aby w ciągu 7 dni od momentu wprowadzenia zmian w umowie spółki, zgłosić je do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to procedura obowiązkowa, którą można przeprowadzić na dwa sposoby: 1. Jeśli spółka została założona w sposób tradycyjny (poprzez złożenie wniosków w formie papierowej), jej właściciele mogą tylko i wyłącznie w takiej formie aktualizować jej dane. Muszą udać się do sądu po odpowiednie druki lub pobrać je ze strony KRS, wypełnić, a następnie złożyć we właści...
Więcej

S24

Zakładając spółkę, wymagana jest jej wcześniejsza rejestracja. Przedsiębiorca może ten proces wykonać na dwa sposoby - tradycyjnie lub przez Internet. Kodeks Spółek Handlowych wprowadził tzw. tryb S24, którego celem jest przyśpieszenie, ułatwienie oraz obniżenie kosztów całego procesu. Osoba, która będzie chciała skorzystać z systemu, musi się w nim najpierw zarejestrować. Pozwoli jej to na dostęp do dokumentów, które są niezbędne do zarejestrowania spółki, ale także do wykonywania określonych czynności, gdy podmiot jest już zarejestrowany. Jak wygląda rejestracja spółki w S24 przez Interne...
Więcej