Jak utworzyć zaufany profil ePUAP?

Na pytanie jak utworzyć zaufany profil ePUAP odpowiadamy krótko, gdyż wystarczy wykonać trzy proste kroki: 1. Wejść na stronę www.epuap.gov.pl i założyć konto. 2. Wypełnić i złożyć wniosek o utworzenie zaufanego profilu ePUAP. 3. Udać się osobiście do jednego z wybranych punktów, którymi są: urząd miasta i gminy, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki, polski konsulat lub oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu potwierdzenia tożsamości i zweryfikowania danych zamieszczonych w formularzu. Zaufany profil utworzony na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej pozwala...
Więcej

Zmiana danych w spółce w S24

Aktualizowanie danych w spółce stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy, który dokona zmian w umowie prowadzonego przez siebie podmiotu gospodarczego. Jest to obowiązek, który gwarantuje, że w Krajowym Rejestrze Sądowym zawsze będą aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, dane o polskich firmach. Niestety procedura ta wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu na znalezienie odpowiednich formiarzy lub zabranie ich z sądu. Następnie konieczne jest ich wypełnienie i złożenie w biurze podawczym sądu rejonowego w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwa jest także zmiana danych w...
Więcej

Aktualizacja danych spółki w KRS przez Internet

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zobligowany jest do tego, aby w ciągu 7 dni od momentu wprowadzenia zmian w umowie spółki, zgłosić je do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to procedura obowiązkowa, którą można przeprowadzić na dwa sposoby: 1. Jeśli spółka została założona w sposób tradycyjny (poprzez złożenie wniosków w formie papierowej), jej właściciele mogą tylko i wyłącznie w takiej formie aktualizować jej dane. Muszą udać się do sądu po odpowiednie druki lub pobrać je ze strony KRS, wypełnić, a następnie złożyć we właści...
Więcej