Korzysci z założenia spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna przedsiębiorstw, która coraz częściej spotykana jest w Polsce. Jej działalność regulowana jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Umowę spółki zawiera się poprzez podpisanie aktu notarialnego, następnie spółkę zgłasza się do KRS i US, dzięki temu uzyskuje się unikalny numer KRS, NIP i REGON. Jednostka gospodarcza prowadzona i reprezentowana jest przez Zarząd, który może składać się z jednego lub kilku członków. Korzysci z założenia spółki z o.o. jakie możemy zauważyć to m.in ograniczona odpowiedzialność za jej zobowiązania - oznacza to, ż...
Więcej

Dokonywanie zmian w umowie spółki z o.o.

Po sporządzeniu niezbędnych formularzy rejestracyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przesłaniu ich do Krajowego Rejestru Sądowego, przedsiębiorca otrzymuje wpis, który umożliwia mu prowadzenie działalności. Z czasem jednak jedno z najważniejszych pism, czyli statut ulec może zmianie. Bez znaczenia, czy modyfikacja dotyczy liczby wspólników, przedmiotu działalności czy może kapitału - każda taka zmiana musi zostać odnotowana odpowiednią uchwałą. Dokonywanie zmian w umowie spółki z o.o. jest w pełni możliwe i dostępne dla każdego właściciela firmy, jednak musi on pamiętać o d...
Więcej

Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Na pewno często myślałeś nad tym jakie prawa mają wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest osobą prawną i działa przez swoje organy, w szczególności zarząd i zgromadzenie wspólników. Wspólnicy mają szeroki zakres uprawnień. Mogą wpływać na losy spółki przede wszystkim poprzez wykonywanie prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników. Poza tym mogą dysponować udziałami uprzywilejowanymi bądź mogą mieć przyznane szczególne uprawnienia. Prawa wspólników można podzielić na 2 grupy: Prawa majątkowe: - prawo do udziału w zysku - prawo do dywidendy (zysk dzielo...
Więcej