S24 aktualizacja danych spółki

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest aktualizowanie danych na temat zmian zachodzących w firmie. Dane muszą być zaktualizowane w terminie do 7 dni od dokonania zmian. Warto wiedzieć, że jeśli zmiany nie zostaną zgłoszone do KRS to grozi Ci postawienie przed odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec swoich kontrahentów. Kolejnymi nieprzyjemnościami, które mogą Cię spotkać w razie nie dokonania zmian, jest wezwanie do zapłaty od sądu rejestrowego. Jeśli wezwanie zostanie zignorowane, a zmiany nie zostaną zaktualizowane w podanym terminie, sąd będzie zmuszony nałożyć grzywnę na każdego z c...
Więcej

Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji rozpoczyna proces likwidacji. Zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę ustanawiającą likwidatorów oraz określającą sposób reprezentacji spółki w trybie likwidacji. Wraz z podjęciem tej uchwały wygasa dotychczasowy sposób reprezentacji spółki. Zgromadzenie wspólników musi podjąć uchwałę o ustanowieniu likwidatorów oraz o zasadach reprezentacji spółki w likwidacji. Najczęściej przyjmuje się za likwidatora osobę, która pełniła funkcję członka zarządu. Protokół z takiego zgromadzenia wspólników musi być sporządzony w ...
Więcej

Struktura spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot gospodarczy, który posiada własną osobowość prawną. Ze względu na uprawnienia wspólników oraz niski kapitał zakładowy stanowi ona bardzo korzystną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka z o.o. jako podmiot kapitałowy jest bytem odrębnym od jej wspólników. Posiada zdolność prawną oraz zdolność sądową, a więc może we własnym imieniu nabywać prawa, własność, nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe. Wewnętrzna struktura spółki z o.o. składa się z zarządu, zgromadzenia wspólników, a w niektórych przypadkach także z rady nadzorczej lu...
Więcej