Gotowe spółki z o.o. z 2019 na sprzedaż

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularną spółką handlową w Polsce. To idealne narzędzie dla osób, które chcą zachować bezpośredni wpływ na działalność spółki, jednocześnie ograniczając swojej ryzyko majątkowe. Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą bowiem odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę, a ich ryzyko ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Rejestracja spółki z o.o. niestety może sprawiać ogromne trudności potencjalnym przedsiębiorcom. Jest to bowiem procedura długa i skomplikowana. Wiąże się z koniecznością sprostania licznym formalnoś...
Więcej

Pomoc w likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podczas likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkie czynności przejmują likwidatorzy. Przeprowadzają oni sprawozdania z finansów, a także prowadzą działania do likwidacji spółki i zakończenia jej pracy. Pomoc w likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na przygotowaniu m.in. planu likwidacji spółki i uchwały. W momencie rozwiązania spółki powoływane zostają odpowiednie osoby, które przeprowadzają cały proces, a także sporządzają odpowiednią dokumentację, która jest niezbędna do zakończenia działań podmiotu. Okres prowadzenia likwidacji jest zależny od wiel...
Więcej

Statut spółki zoo

Wiele osób niepoprawnie używa stwierdzenia “statut spółki zoo”. W rzeczywistości statut ustanawia się wyłącznie dla spółki akcyjnej, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do czynienia mamy z umową spółki. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje podstawowe kwestie dotyczące jej funkcjonowanie. Jest to także akt zawiązujący spółkę. W momencie gdy dokument ten zostanie podpisany przez wszystkich wspólników zostają oni zobowiązani do wniesienia udziałów, które kolejno będą tworzyły kapitał zakładowy. Mają na to 6 miesięcy. Przez ten czas spółka z o.o. pozostaje w o...
Więcej