Prowadzenie ewidencji księgowej

Każdy przedsiębiorca korzystający z uproszczonej wersji opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego, ma obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. Możliwe jest wspólne prowadzenie ewidencji księgowej przez dwie grupy osób: - podatnicy wykonujący działalność w formie spółki - współmałżonkowie posiadający wspólność majątkową Przedsiębiorca zobowiązany do rozliczania dochodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzi zazwyczaj uproszczona księgowość i ujmuje w niej jedynie przychody uzyskane z działalności gospodarczej, pomijając koszty. Sposoby na prowadzenie ewidencji...
Więcej

Ceny usług księgowych

Prowadząc własne przedsiębiorstwo, wielu przedsiębiorców zastanawia się nad korzyściami ze współpracy z profesjonalnym biurem księgowym, aczkolwiek w praktyce często czynnikiem decydującym są ceny usług księgowych. Otóż jak się okazuje ceny te są w głównej mierze uwarunkowane wieloma czynnikami jak np. pakiet usług, na które zdecyduje się przedsiębiorca. Dodatkowym czynnikiem, który jest istotny w kwestii ustalania ceny za usługę prowadzenia księgowości jest lokalizacja, ponieważ jak nie trudno się domyślić – ceny prowadzenia księgowości w dużych miastach, będą nieco wyższe niż w przypadku ...
Więcej

Cena usług księgowych

Obowiązki księgowe, którym podlega przedsiębiorca, zależą przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania. Właściciel firmy powinien zapoznać się z Księgą Przychodów i Rozchodów, ponieważ jest to najczęściej wykorzystywany dokument przy prowadzeniu księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej. To właśnie na podstawie tego dokumentu wyliczane są między innymi zaliczki na podatek dochodowy. Księga przychodów i rozchodów powinna zawierać wiele informacji m.in. o: - przychodach uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług, jak również te przychody, które nie są bezpośrednio powiązane z r...
Więcej