Zawieszenie spółki a VAT

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców właściciel firmy ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu, za pośrednictwem którego instytucja otrzymuje informację o zawieszeniu firmy. Jak wygląda sytuacja zawieszenie spółki a vat? Czas zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako czynnego podatnika VAT. Jeżeli przedsiębiorca opodatkowany jest podatkiem od towarów i usług, to wówczas nie musi on składać deklaracji za okresy rozliczeniowe dotyczące czasu zawieszenia działalności. Zwolnienie nie d...
Więcej

Usługi księgowe dla niedużej firmy

Zdaniem wielu przedsiębiorców prowadzących średniej wielkości firmy współpraca z biurem rachunkowym jest zbędna. Wydaje im się, że ilość występujących zdarzeń księgowych nie jest aż tak duża, aby nie mogli sobie z nimi poradzić samodzielnie. W praktyce jednak często okazuje się, że w nadmiarze obowiązków związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem brakuje im czasu na prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługi księgowe dla niedużej firmy nie zmuszają przedsiębiorców do ponoszenia ogromnych kosztów. Nasze biuro rachunkowe jest przychylne właścicielom firm, którz...
Więcej

Pełna księgowość plusy

Wielu przedsiębiorców zobligowanych jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej. Często uważają oni, że woleliby prowadzić uproszczoną formę księgowości, ponieważ jest łatwiejsza. Pełna księgowość kojarzona jest ze skomplikowaną procedurą i obowiązkiem ewidencjonowania wszystkich operacji finansowych. Warto jednak pamiętać, że księgowość pełna dostarcza szczegółowych informacji na temat firmy. W tym artykule postaramy się omówić zagadnienie jakim jest „pełna księgowość plusy”. Ta forma księgowości pokazuje pełen obraz operacji finansowych jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie. Dostarcz...
Więcej