Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu?

Zaświadczenie o niezaleganiu to dokument wydawany przez kilka urzędów, na przykład Urząd Skarbowy, Urząd Marszałkowski czy urząd gminy lub miasta. Wiedza o tym jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w szczególności może przydać się osobom starającym się o kredyt, o pozyskanie leasingu lub planującym zakupy na raty. Sprawę pozyskania zaświadczenia można załatwić listownie, podczas wizyty w urzędzie oraz elektronicznie. Niektórzy planują jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, w przypadku, gdy ma się zaległości. Nie ma niestety takiej możliwości, ponieważ urząd wydaje zaświadczen...
Więcej

Uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek otrzymać można tylko jeśli firma jest zgłoszona do ZUS jako płatnik, ponieważ w przeciwnym razie w odpowiedzi znajdzie się stwierdzenie, że firma nie jest wpisana do rejestru płatników składek KSI ZUS. Uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu polega na złożeniu wniosku do ZUS: - podczas wizyty w urzędzie - listownie - elektronicznie Usługę można zrealizować przez internet wypełniając wniosek online oraz przesyłając go wraz z elektronicznym poświadczeniem tożsamości do urzędu. Jeżeli chcesz złożyć wniosek papierowy w placówce ZUS ...
Więcej

Zawieszenie spółki a VAT

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców właściciel firmy ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu, za pośrednictwem którego instytucja otrzymuje informację o zawieszeniu firmy. Jak wygląda sytuacja zawieszenie spółki a vat? Czas zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako czynnego podatnika VAT. Jeżeli przedsiębiorca opodatkowany jest podatkiem od towarów i usług, to wówczas nie musi on składać deklaracji za okresy rozliczeniowe dotyczące czasu zawieszenia działalności. Zwolnienie nie d...
Więcej