Rachunkowość

Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym celem rachunkowości jest prowadzenie prawidłowego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażane w mierniku pieniężnym. Metody rachunkowości: 1. Metoda podmiotowa - polega na tym, że wszystkie zdarzenia gospodarcze i stan posiadania jednostki rozpatrywany jest z punktu widzenia danej jednostki. Oznacza to, że rejestrowane są tylko zdarzenia mające wpływ na firmę. 2. M...
Więcej

Usługi świadczone przez biuro rachunkowe Kraków

Księgowość to bardzo ważny dział w prowadzeniu każdego przedsiębiorstwa. Wszystkie podmioty działające na rynku mają obowiązek administrować każde zdarzenie gospodarcze. Od samego początku funkcjonowania przedsiębiorstwa finanse powinny być prowadzone w staranny sposób. W poprawnej i systematycznej księgowości kryje się zysk i dobre prosperowanie firmy. Rachunkowość każdej firmy różni się od siebie w zależności od sposobu prowadzonej działalności. Zmiany w zasadach księgowania zaskakują wielu przedsiębiorców. Wielu z nich pomimo pomocy podręczników, kursów nie jest w stanie już samodzielnie pr...
Więcej

Główny księgowy

Główny księgowy jest jedną z najważniejszych osób w firmie, ponieważ odpowiada za wszystkie przeprowadzone operacje gospodarcze. Od głównego księgowego wymagana jest znajomość prawa podatkowego, wiedza z zakresu międzynarodowej rachunkowości oraz wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej. Główny księgowy powinien móc pochwalić się nie tylko odpowiednim wykształceniem, ale również co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zdobytym na stanowisku księgowego. Główny księgowy powinien posiadać również certyfikat uprawniający go do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Może awansować na stanowisko dyrekt...
Więcej