Zakładanie sp. z o.o. krok po kroku

Zamierzasz założyć własny biznes i zastanawiasz się jak wygląda zakładanie firmy krok po kroku? Każda ze spółek posiada troszkę inny schemat - zależy to od rodzaju zakładanej spółki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych proces wydaje się być skomplikowany lecz taki nie jest. Możliwe jest kupno gotowej spółki a także istnieją firmy, które oferują pomoc przy zakładaniu działalności. Spółkę może założyć jedna lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Zakładanie sp. z o.o. krok po kroku wydaje Ci się trudne? Podpowiadamy jak to zrobić...
Więcej

Zakładanie spółki dla cudzoziemców

Cudzoziemcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, posiadający pozwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt długoterminowy, mogą na takiej samej zasadzie prowadzić w Polsce swoje przedsiębiorstwo jak jej obywatele. (Warto również pamiętać, że osoby posiadające podwójne obywatelstwo prawnie nie są uważane za obcokrajowców). Obecnie zakładanie spółki dla cudzoziemców pod względem formalnym nieznacznie odbiega od zakładania jej przez obywatela Polski. Do założenia spółki z o.o. cudzoziemiec nie musi nawet przyjeżdżać do Polski, ponieważ istnieje możliwość rejestracji elektroni...
Więcej

Zakładanie spółki z o.o. w Polsce przez obcokrajowców

Do rejestracji działalności jeszcze do niedawna wymagany był numer PESEL, którego obcokrajowcy nie posiadali, więc operacja ta była możliwa tylko dla obywateli RP. Z czasem, wymóg ten zniesiono i zakładanie spółki z o.o. w Polsce przez obcokrajowców stało się możliwe. W systemie S24 pojawiła się opcja rejestracji spółki przez cudzoziemców, po zweryfikowaniu dowodu tożsamości, paszportu, karty stałego pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Niestety pomimo tych ułatwień obcokrajowcy nadal napotykają bariery, które są dla nich dużym problemem. Często jest to nieprzychylność po...
Więcej