Uproszczona księgowość minusy

Księgowość uproszczona to jeden ze sposobów rozliczania się firmy z Urzędem Skarbowym nie wymagający prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jej zasadniczym zadaniem jest wyliczanie należności podatkowych. Do jej prowadzenia upoważnione są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie pod warunkiem, że ich przychody za dany rok obrotowy nie przekroczą równowartości 2 000 000 euro wyrażonych w walucie polskiej.

Wyróżniamy następujące formy księgowości uproszczonej:
– karta podatkowa,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Największa zaletą tego sposobu rozliczania się jest samodzielność. Przedsiębiorcy mogą bowiem prowadzić ją samodzielnie, a to z kolei pozwala ograniczyć koszty księgowości. Uproszczona księgowość minusy jednak także posiada. Największym jest fakt, że jej zadaniem jest tylko obliczanie podatku. Nie pokazuje zatem sytuacji finansowej firmy w związku z czym nie nadaje się do analizy działalności.