Warunki założenia spółki komandytowej

Spółka komandytowa to podmiot gospodarczy mający na celu prowadzenie działalności pod własną nazwą. Forma ta posiada dwa rodzaje wspólników: pierwsi z nich to komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym oraz zajmują się prowadzeniem bieżących spraw przedsiębiorstwa i reprezentują ją na zewnątrz, drudzy to komandytariusze odpowiadający za ewentualne zadłużenia tylko do kwoty wniesionych przez siebie wkładów, czyli sumy komandytowej.

W czasie rozpoczęcia działalności gospodarczej główne warunki założenia spółki komandytowej to:

  • sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego,
  • wniesienie odpowiedniego kapitału do spółki,
  • złożenie wniosku o wpis w rejestr przedsiębiorców, czyli przygotowanie dokumentacji dla Krajowego Rejestru Sądowego,
  • złożenie wniosku o nadanie numeru REGON. Tymi czynnościami zajmuje się Urząd Statystyczny,
  • przekazanie dokumentów do Urzędu Skarbowego, w celu nadania numeru NIP oraz VAT.
  • Pamiętaj, aby poprawnie wypełnić wszystkie dokumenty oraz wysłać je w odpowiednim czasie.

    Teraz już wiesz jakie są warunki założenia spółki komandytowej, jednakże warto zastanowić się czy nie lepiej będzie skorzystać z pomocy firm, które zajmują się rejestracją spółki komandytowej na co dzień. Z całą pewnością cały proces przebiegnie szybciej i bezproblemowo.