ZMIANA DANYCH SPÓŁKI W KRS

Pomoc w dokonaniu zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS

Określone informacje dotyczące spółek, między innymi takie jak: adres siedziby, wysokość kapitału zakładowego albo organy uprawnione do reprezentacji podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane ujawnione w KRS są powszechnie dostępne, co pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W przypadku wprowadzania zmian w spółce konieczna jest aktualizacja danych w KRS, aby dane w rejestrze odpowiadały rzeczywistemu stanowi prawnemu i faktycznemu.

W związku z tym oferujemy pomoc w aktualizacji danych spółki. Usługa ta polega na udzieleniu pomocy klientowi w procesie dokonywania zmian w spółce, w tym przygotowania kompletnego zestawu wymaganych dokumentów.

Aktualizacja danych KRS oferta:

– doradztwo przed aktualizacją,
– przygotowanie dokumentów niezbędnych do zmiany danych,
– sporządzenie i złożenie dokumentów aktualizacyjnych.

Po dostarczeniu nam wymaganych informacji na temat spółki i uzgodnieniu szczegółów dokumentacji, wypełniamy formularze i sporządzamy odpowiednią dokumentację.

Aktualizacja danych KRS pomoc oferujemy w zakresie zmian danych m.in.:

  • adresu spółki
  • adresu siedziby
  • kodów PKD
  • adresu do korespondencji członków zarządu i wspólników
  • nazwisk wspólników/członków zarządu
  • zapisów umowy spółki

Z naszej oferty mogą skorzystać również właściciele SPÓŁEK JAWNYCH – przeprowadzenie procedury zmiany danych w spółce jawnej.

Z nami aktualizacja danych przebiega sprawnie i bezproblemowo.


TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia w KRS tekstu jednolitego umowy spółki – zachęcamy do powierzenia nam tej procedury zmiany zapisów umowy.


ADRESY DO DORĘCZEŃ

NOWOŚĆ: Zajmujemy się również aktualizacją adresów do doręczeń dla Wspólników i Członków Zarządu – sporządzamy wszystkie konieczne dokumenty.


UMOWA SPÓŁKI A NOWY ŁAD

UWAGA: Zachęcamy do zmiany umowy spółki z naszą pomocą. Zapewniamy możliwość sformułowania zapisów umowie w taki sposób, aby pozwoliły one ominąć niekorzystne przepisy nałożone na spółki z o.o. w ramach Nowego Ładu. Całkowicie zgodnie z prawem, pomożemy ominąć przepis nakładający na wynagrodzenie wspólników będących członkami zarządu, składkę zdrowotną.

Zapraszamy do kontaktu.