Spółki joint venture

Spółki joint venture to podmioty utworzone wspólnie przez dwa lub więcej niezależne przedsiębiorstwa w celu realizacji określonego projektu lub celu. Współudziałowcy wnoszą kapitał zakładowy oraz dzielą między sobą zyski i …

obsługa działu personalnego

Firma, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika, jest zobowiązana do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z pracownikami, właśnie dlatego na naszą ofertę składa się również obsługa działu personalnego firm. Zakres tej usługi …