Przestawiamy listę formularzy niezbędnych do zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Wypełnić wszystkie wnioski i formularze mogą, w Twoim imieniu wypełnić pracownicy naszej firmy, dzięki czemu zyskasz pewność, że zostały one przygotowane poprawnie.

Rejestracja spółki z o.o.:

 1. KRS W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  a. KRS-WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
  b. KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
  c.. KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
  d. KRS-WM Przedmiot działalności
  e. KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty