KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKI Z O.O.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak każda inna firma musi prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych i dokonywanych operacji. Pełna księgowość spółki z o.o. to obowiązkowa firma księgowania, która tworzy szczegółowy i złożony system. Nasza firma oferuje pomoc w prowadzeniu księgowości spółki z o.o..

Z przyjemnością przedstawiamy naszą kompleksową ofertę usług księgowych dla spółek. Jako doświadczony zespół specjalistów, zawsze jesteśmy gotowi zapewnić Państwu profesjonalne wsparcie w zakresie prowadzenia spraw finansowych i księgowości.

Oto, co możemy dla Państwa zrobić:


Oferta księgowość spółki z o.o.:

 • Otwieranie ksiąg rachunkowych wraz z utworzeniem planu kont.
 • Uzgadnianie sald.
 • Sporządzanie deklaracji CIT-8.
 • Przygotowanie informacji dodatkowej.
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat.
 • Prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego.
 • Udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych.
 • Sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności.
 • Reprezentowanie i Klienta przed organami kontroli skarbowej.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP.
 • Sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych.
 • Przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług – VAT-7.
 • Przygotowanie i wysłanie pliku JPK_VDEK.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w formacie xml oraz przesłanie ich do e-KRS.
 • Uzyskanie zaświadczeń z ZUS oraz US o niezaleganiu w podatkach.

Prowadzimy księgowość spółki z o.o. kompleksowo i rzetelnie.

 

Obsługujemy również proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, jawne oraz JDG, fundacje, stowarzyszenia.

 

Przejdź do oferty sprawozdań finansowych

Skontaktuj się z nami!