Sporządzanie analiz finansowych

Sporządzanie analiz finansowych jest filarem w analizowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz otrzymaniu informacji o wynikach finansowych firmy. Analiza finansowa jest niezbędna w procesie zarządzania. Niezbędnym elementem analizy finansowej jest uwzględnienie przeszłej działalności firmy. Pozwala określić w jaki sposób firma osiągnęła obecny stan. Określając źródła finansowania wyznacza się wysokość kapitałów. Analiza finansowa dzieli się na poziomą i pionową.

Analiza pionowa ustala procent badanej wartości w wartości zagregowanej np. udział aktywów trwałych w aktywach obrotowych. Metoda ta wykorzystywana jest każdorazowo w ramach badania sprawozdawczego. Analiza pozioma określa zmiany jakie zaszły w przedsiębiorstwie, zmiany poszczególnych wartości liczbowych w czasie, każdorazowo w ramach dokumentu. Analiza może się odnosić do wnioskowania ze sobą wielkości jednego ze stron sprawozdania. Sporządzenie analiz finansowych wiąże się z zestawieniem porównań takich wartości, które posiadają walor porównywalności. W wyniku porównań możemy wyciągnąć wnioski istotne z punktu widzenia badanego zjawiska. Najczęstszym parametrem do porównywania są zyski przedsiębiorstwa z ubiegłego okresu i teraźniejsze.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments