Aktualizacja danych spółki w 2015

Obowiązkiem przeprowadzenia aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym objęte są wszystkie przedsiębiorstwa, w których uległy zmiany m.in. odnośnie zarządu spółki, siedziby bądź członków. Przedsiębiorca, aby mógł zaktualizować dane swojej działalności …