obsługa działu personalnego

Firma, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika, jest zobowiązana do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z pracownikami, właśnie dlatego na naszą ofertę składa się również obsługa działu personalnego firm. Zakres tej usługi …

Sprawozdanie finansowe za 2021

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Ustawa o Rachunkowości nakłada konieczność zachowania właściwej formy oraz formatu – wymóg od 1 października 2018 roku. Złożenie sprawozdania …

Pełna księgowość dużej firmy

Pełna księgowość to bardzo precyzyjny system ewidencji, który pozwala uzyskać pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych …