Rozliczanie okresowych spisów z natury

Każde przedsiębiorstwo działające na podstawie ustawy o rachunkowości zobligowane jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i bezbłędny. Księgowy sprawujący kontrolę nad zapisem treści dokumentów zapewni rzetelność, wiarygodność oraz bezpieczeństwo. W każdej firmie kompetentna osoba zajmuje się także inwentaryzacją za pomocą spisu z natury, otrzymania od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego jednostki stanu tych aktywów oraz porównywania ksiąg rachunkowych z innymi aktami i dokumentami. Rozliczanie okresowych spisów z natury stanowi jedną z form kontroli wewnętrznej ...
Więcej

Przechowywanie dokumentacji płacowej

Prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej dotyczącej obecnych, jak i już nie pracujących pracowników firmy, może mieć duży wpływ na jej funkcjonowanie nawet po wielu latach. Obowiązek ten regulowany był już różnymi ustawami oraz aktami wykonawczymi. W niedługim czasie przechowywanie dokumentacji płacowej będzie obowiązkowe przez okres 10 lat. Stanie się tak w związku z ustawą, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Wprowadzona wtedy zmiana skróci wymagany czas przechowywania dokumentów, aż o 40 lat. Nowelizacja wprowadzi również udogodnienie, pracodawca będzie mógł ...
Więcej

Formy prawne spółek

Podatnik, który decyduje się na założenie firmy musi wybrać formę prawną swojej działalności - wpływa to bowiem na sposób jej rejestracji, koszty prowadzenia, opodatkowanie a nawet odpowiedzialność za zobowiązania. Jakie formy prawne spółek występują w Polsce? Do wyboru właściciel ma spółki osobowe, w której skład wchodzą m.in. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz kapitałowe, czyli akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie najczęściej wybieranymi formami biznesu dla przedsiębiorców są spółki osobow...
Więcej