Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Na pewno często myślałeś nad tym jakie prawa mają wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest osobą prawną i działa przez swoje organy, w szczególności zarząd i zgromadzenie wspólników. Wspólnicy mają szeroki zakres uprawnień. Mogą wpływać na losy spółki przede wszystkim poprzez wykonywanie prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników. Poza tym mogą dysponować udziałami uprzywilejowanymi bądź mogą mieć przyznane szczególne uprawnienia. Prawa wspólników można podzielić na 2 grupy: Prawa majątkowe: - prawo do udziału w zysku - prawo do dywidendy (zysk dzielo...
Więcej

Czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki niesie ze sobą odpowiedzialność w podejmowaniu przemyślanych decyzji, w wielu dziedzinach. Po określeniu formy działalności jako czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzeniu umowy oraz powołaniu zarządu, przychodzi czas na jej rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych określają trzy sposoby: tradycyjny poprzez wypełnienie formularza, elektroniczny za pośrednictwem Internetu lub zakup gotowej spółki. Wybór zależy w szczególności od czasu jaki chcemy temu poświęcić, mianowicie rejestracja przez Internet pozwoli nam go zaoszczędz...
Więcej

Zawieszenie spółek

Każdy ze wspólników spółek prawa handlowego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a które nie zatrudniają pracowników, będzie miał możliwość zawieszenia swojej działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warto również pamiętać, że możliwość zawieszenia spółki przysługuje również przedsiębiorcom, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bądź rodzicielskim. Zawieszenie spółki nie wymaga od przedsiębiorcy konkretnego powodu, ponieważ umowa danej spółki może ową kwestię regulować oraz określać warunki p...
Więcej