Wyrabianie podpisu kwalifikowanego pomoc

Podpis kwalifikowany jest jedną z form podpisu elektronicznego, który stanowi techniki potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie informacji drogą elektroniczną. Istotnym warunkiem e-podpisu jest to, że musi on spełniać takie same warunki jak zwykły podpis, czyli powinien być trudny lub niemożliwy do podrobienia, stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się z dokumentem. Cechy bezpiecznego podpisu kwalifikowanego: - potwierdza jednoznacznie tożsamość osoby podpisującej, - uniemożliwia zaprzeczenie faktu podpisania, - jest powiązany z treścią, któ...
Więcej