E-podpis wyrobienie

E-podpis stanowi dane w postaci elektronicznej, które służą do identyfikacji osoby składającej dany podpis. Najczęściej wybieraną formą podpisu elektronicznego jest podpis kwalifikowany, który stanowi elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego. Bezpieczny podpis …