Gotowe spółki z o.o. na sprzedaż dla cudzoziemców

Cudzoziemcy postanawiający poprowadzić działalność na terenie Polski, zazwyczaj decydują się na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten ma wiele bardzo korzystnych cech z ich punktu widzenia między innymi ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, konieczność wniesienia niewielkich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, jak również dysponowanie przez ten podmiot osobowością prawną. Co więcej, do założenia spółki z o.o. uprawnieni są niemal wszyscy niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Wyjątek stanowi jedynie inna jednoosobowa ...
Więcej