Pomoc w otwarciu oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Podmioty zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Częściowa regulacja prawna dla tej formy prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Oddział jest tańszym rozwiązaniem niż spółka, ponieważ przedsiębiorca nie musi mieć kapitału zakładowego oraz nie zawiera umowy w formie aktu notarialnego. Z drugiej strony oddział jest tylko wyodrębnioną organizacyjnie częścią przedsiębiorcy, nie ma osobowości prawnej, nie daje możliwości prowadzenia działalności przed rejestracją, nie ...
Więcej