CIT w 2017

Jak wiadomo CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorstwa. Stawka podatku CIT w 2017 roku uległa zmianie. Od 1 stycznia obowiązuje nowa stawka podatku dla małych podatników. Została obniżona z 19% do 15%. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w danym roku podatkowym osiąga przychody ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro. Pozostali podatnicy mają obowiązek płacić podatek dochodowy w wysokości 19%. Zmiana wysokości stawki podatku CIT w 2017 roku dotyczy tak...
Więcej