Jak się likwiduje spółki?

Podjęcie decyzji o likwidacji spółki nie jest zazwyczaj szczęśliwym wydarzeniem. Czasem jednak jest to najlepsze wyjście, które możemy wybrać. Likwidacja spółki staje się faktem, kiedy zostaje uchwalona przez zgromadzenie wspólników. …

Likwidacja spółki

Na początku artykułu warto wyjaśnić kwestię tego, czym jest likwidacja. To nic innego, jak postępowanie prowadzone w spółkach osobowych i kapitałowych mające na celu spieniężenie majątku oraz zakończenie bieżących spraw …