Jak się likwiduje spółki?

Podjęcie decyzji o likwidacji spółki nie jest zazwyczaj szczęśliwym wydarzeniem. Czasem jednak jest to najlepsze wyjście, które możemy wybrać. Likwidacja spółki staje się faktem, kiedy zostaje uchwalona przez zgromadzenie wspólników. Decyduje ono również o wyborze likwidatorów, którzy zajmą się reprezentacją spółki w tym czasie. Zadając sobie pytanie, jak się likwiduje spółki z o.o., trzeba przyjrzeć się dokładnie obowiązkom likwidatorów. To do nich należy załatwienie większości formalności w tej sytuacji. Po pierwsze, konieczne jest zgłoszenie decyzji o planowanym zamknięciu działaln...
Więcej

Likwidacja spółki

Na początku artykułu warto wyjaśnić kwestię tego, czym jest likwidacja. To nic innego, jak postępowanie prowadzone w spółkach osobowych i kapitałowych mające na celu spieniężenie majątku oraz zakończenie bieżących spraw spółki. W spółkach kapitałowych przeprowadzenie likwidacji jest warunkiem koniecznym do rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru. W przypadku spółek osobowych postępowanie likwidacyjne przed wykreśleniem z rejestru nie jest obligatoryjne. Wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej. Likwidac...
Więcej