Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy to inaczej kapitał zakładowy. Jest to kapitał spółki, który jest pierwotnym wkładem wniesionym do firmy przez właścicieli. Inną nazwą jest kapitał założycielski. Nie jest to kwestia stała, ponieważ …