Minimalny kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym z czynników, dla których ogromna ilość przedsiębiorców decyduje się poprowadzić swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewielki kapitał zakładowy wymagany do jej założenia. Wynosi on zaledwie 5 tysięcy złotych, podczas gdy jeszcze kilka lat temu kwota ta była aż dziesięciokrotnie wyższa. Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na niewielki kapitał zakładowy niestety jest bardzo nieroztropne. Specjaliści podkreślają, że jest to kwota niewystarczająca, aby zapewnić spółce prawidłowe funkcjonowanie. Co więcej, spółka z o.o. zobowią...
Więcej

Minimalny kapitał zakładowy

Obecnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cieszą się ogromną popularnością w Polsce, są one jedną z najczęściej wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonowanie spółek z o.o. regulowane jest przepisami znajdującymi się w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Nie każda spółka zobowiązana jest do posiadania komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej. Spółka może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Os...
Więcej