Tanie prowadzenie księgowości

Właściciele firm coraz częściej powierzają księgowość w ręce ekspertów, którzy dzięki swojej wiedzy potrafią zoptymalizować koszty. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy nie chcą powierzyć księgowości w ręce firm zewnętrznych, bo …

Pełna księgowość plusy

Wielu przedsiębiorców zobligowanych jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej. Często uważają oni, że woleliby prowadzić uproszczoną formę księgowości, ponieważ jest łatwiejsza. Pełna księgowość kojarzona jest ze skomplikowaną procedurą i …

Uproszczona księgowość plusy

Uproszczona księgowość to jedna z dopuszczonych form rozliczania się z podatku. Może być prowadzona przez osoby fizyczne. Spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych, których dochody po przeliczeniu na walutę …