Cennik usług księgowych pełna księgowość

Zakres usług wchodzących w skład księgowości pełnej: - Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie zaliczki na podatek dochodowy - Rozliczanie podatku VAT - Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu/importu - Sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych - Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych - Rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów - Wyliczenie skła...
Więcej

Obsługa kadrowo-płacowa podmiotów gospodarczych

Bez względu jaka usługa będzie wykonywana w przedsiębiorstwie, każda z nich ma na celu wspomaganie poszczególnych działów i polepszenie efektywności, a w rezultacie często też zoptymalizowanie kosztów. Firmy, które stale się rozwijają muszą kompleksowo prowadzić księgowość, a także stale kontrolować przebieg procesów związany z kadrami pracowniczymi. Obowiązki kadrowo płacowe są jednym z trudniejszych zadań, jakie spełnić musi właściciel przedsiębiorstwa, bo wymagają nie tylko znajomości stale zmieniających się przepisów prawnych, ale także posiadanie odpowiednich kwalifikacji i postępow...
Więcej

Rozliczanie okresowych spisów z natury

Każde przedsiębiorstwo działające na podstawie ustawy o rachunkowości zobligowane jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i bezbłędny. Księgowy sprawujący kontrolę nad zapisem treści dokumentów zapewni rzetelność, wiarygodność oraz bezpieczeństwo. W każdej firmie kompetentna osoba zajmuje się także inwentaryzacją za pomocą spisu z natury, otrzymania od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego jednostki stanu tych aktywów oraz porównywania ksiąg rachunkowych z innymi aktami i dokumentami. Rozliczanie okresowych spisów z natury stanowi jedną z form kontroli wewnętrznej ...
Więcej