Zawieszenie spółek

Każdy ze wspólników spółek prawa handlowego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a które nie zatrudniają pracowników, będzie miał możliwość zawieszenia swojej działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warto również pamiętać, że możliwość zawieszenia spółki przysługuje również przedsiębiorcom, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bądź rodzicielskim. Zawieszenie spółki nie wymaga od przedsiębiorcy konkretnego powodu, ponieważ umowa danej spółki może ową kwestię regulować oraz określać warunki p...
Więcej

Procedura likwidacji spółki

Procedura likwidacji spółki, to skomplikowany proces, który musi zostać przeprowadzony w sposób zgodny z prawem. Przedsiębiorcy często mają problem, aby przeprowadzić likwidację szybko i bez niepotrzebnego stresu. Jak się okazuje, jest na to sposób. Obecnie jest wiele biur rachunkowych, jak również samodzielnych księgowych, które zajmują się pomocą Klientów na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, również podczas zamykania spółki. Czym zajmą się księgowi podczas likwidacji spółki? Osoba, która dobrze będzie wiedzieć jak przeprowadzić likwidację spółki, przygotuje wszyst...
Więcej

Pomoc w likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podczas likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkie czynności przejmują likwidatorzy. Przeprowadzają oni sprawozdania z finansów, a także prowadzą działania do likwidacji spółki i zakończenia jej pracy. Pomoc w likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na przygotowaniu m.in. planu likwidacji spółki i uchwały. W momencie rozwiązania spółki powoływane zostają odpowiednie osoby, które przeprowadzają cały proces, a także sporządzają odpowiednią dokumentację, która jest niezbędna do zakończenia działań podmiotu. Okres prowadzenia likwidacji jest zależny od wiel...
Więcej