Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który zatrudnia pracownika jest zgłoszenie ich do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dotyczy to wszystkich osób, które są zatrudnione na umowę o pracę. Jeżeli pracownik został zgłoszony do ubezpieczenia, to obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne od każdego wynagrodzenia, które należy się pracownikowi. Składki na ubezpieczenie społeczne ustala się od wysokości wynagrodzenia brutto, a na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się na podstawie wynagrodzenia brutto pomniejszonego o płacone przez pracowników składki na ubezpieczenie spo...
Więcej

Procedura zmiany biura rachunkowego

Procedura zmiany biura rachunkowego musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem. Istotne jest, aby dopełnić wszystkich formalności wraz z aktualizacją danych w urzędach. Ważne jest zachowanie bezpieczeństwa podmiotu przez cały proces zmiany biura. Często powodem przyczyniającym się do rozpoczęcia procedury zmiany biura są ciągle pojawiające się zaległości podatkowe i księgowe. Pisma z Urzędu Skarbowego wzywające do uregulowania zapłaty zagrażają bezpieczeństwu firmy – właściciele firm muszą od razu podjąć odpowiednie kroki, aby zmniejszyć ryzyko powiększania się problemów. My ...
Więcej

Obsługa działu kadr i płac

Zatrudniając pracowników obciążamy się obowiązkiem prowadzenia ich dokumentacji. Obsługa działu kadr i płac jest niezwykle istotna. Musimy mieć na uwadze, że zatrudniane przez nas jednostki w pewnym sensie przechodzą pod naszą opiekę, a wszelkiego rodzaju oszustwa dotyczące przebiegu ich pracy mogą znacząco odbić się na ich przyszłości. Na podstawie zebranych przez nas informacji nasi pracownicy mogą ubiegać się o wszelkiego rodzaju zasiłki. Ponadto zgromadzone przez nas informacje odnośnie ich pracy są podstawą do przydzielania im w późniejszym czasie emerytury, bądź renty. Istota ty...
Więcej