Wniosek o beneficjentach rzeczywistych

13 października 2019 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzono nowe obowiązki dla spółek, związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązki są istotne, a kary za ich nieprzestrzeganie ogromne. Zmiany dotyczą spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, wszystkich spółek z o.o. oraz niepublicznych spółek akcyjnych. Z chwilą wejścia w życie zmian KRS wprowadzających prostą spółkę akcyjną, oczywiście również PSA będzie objęta tymi obowiązkami. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, zob...
Więcej