Otwarcie oddziału firmy zagranicznej pomoc

Oddział to dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział firmy zagranicznej podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu rejestracji, do wniosku KRS-W10 należy załączyć: - umowę spółki zagranicznego przedsiębiorcy lub inny dokument stanowiący podstawę działania przedsiębiorcy zagranicznego, - dokument potwierdzający rejestrację w zagranicznym rejestrze, jeżeli podmiot jest wpisany do takiego rejestru, - uchwałę przedsiębiorcy zagranicznego o utworzeniu oddziału, - notarialn...
Więcej